• , ,

    Čekání na Godota

    15. května 2019 I I Žádné komentáře

    Zamysleli jste se někdy nad tím, zda svůj život žijete nebo zda jen čekáte na Godota?